Vad betyder AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System)?

6 mars 2024

AVAS, en förkortning för Acoustic Vehicle Alerting System, är en teknologi utvecklad för att förbättra säkerheten i trafiken genom att adressera en av de största utmaningarna med elbilar och hybridfordon: deras tystnad. Dessa fordon är ofta så tysta, särskilt vid låga hastigheter, att fotgängare, cyklister och andra trafikanter kan ha svårt att upptäcka dem, vilket ökar risken för olyckor.

För att kompensera för bristen på motorljud, vilket traditionellt har tjänat som en omedveten varningssignal för närvarande av ett fordon, genererar AVAS artificiella ljud. Dessa ljud är designade för att vara tillräckligt hörbara för att varna människor i närheten av fordonets närvaro, samtidigt som de inte bidrar onödigt mycket till ljudföroreningar. Ljudet som AVAS genererar anpassas vanligtvis efter fordonets hastighet och riktning för att ge en mer intuitiv indikation på fordonets rörelser.

Det unika med AVAS är dess flexibilitet i ljudskapandet. Till skillnad från de konventionella ljuden från förbränningsmotorer kan systemet erbjuda en mängd olika ljudprofiler. Vissa tillverkare erbjuder även möjligheten för förare att välja mellan olika ljudprofiler, vilket möjliggör en personlig touch på fordonets akustiska närvaro.

För att säkerställa en högre säkerhetsstandard för tystgående fordon, har lagar och regleringar införts i flera länder och regioner, inklusive Europeiska unionen. Dessa lagar kräver att alla nya elbilar och hybrider är utrustade med AVAS, säkerställandes att de kan upptäckas lättare av trafikanter. Dessa regler varierar över olika jurisdiktioner men delar det gemensamma målet att minska risken för olyckor och öka säkerheten för alla trafikanter.

Sammanfattningsvis är AVAS en innovativ lösning för att adressera de säkerhetsrisker som är associerade med den ökande populariteten hos tystgående el- och hybridfordon. Genom att tillhandahålla en konstgjord, men effektiv, varningssignal hjälper systemet till att öka medvetenheten och säkerheten på vägarna.

chevron-downarrow-right