Laddningstider för elbilar

Denna sida ger en omfattande översikt över laddningstider för elbilar och laddhybrider. Här finner du nyckelinformation som hjälper till att förstå de olika faktorerna som påverkar hur snabbt du kan ladda ditt fordon. Från att välja rätt laddningsutrustning till att anpassa laddningsmetoder för din specifika bilmodell, täcker vi alla viktiga aspekter för att optimera din laddningsrutin. Vår guide är utformad för att ge både nya och erfarna elbilsägare praktiska insikter i laddningsprocessen, med målet att hjälpa dig maximera effektiviteten i din elbilsupplevelse.

Laddhastighet – Nyckeln till snabb laddning

Laddhastigheten, eller laddeffekten, för en elbil anges vanligen i kW. Hur hög laddeffekt du kan uppnå beror på laddarens kapacitet och hur mycket ström din bil kan hantera.

Laddningsmetoder och deras hastigheter

Standardvägguttag: Ungefär 1 mil per timme

Ett vanligt Schukouttag (1-fas 10 Ampere) laddar med en effekt på cirka 2,3 kW, vilket ger en laddningshastighet på cirka 1 mil per timme.

Laddbox: 2 till 11 mil per timme

Hemma laddar många med en laddbox. En laddbox med enfas kan ladda upp till cirka 4 mil per timme (7,4 kW), medan en 3-fasig laddbox kan ladda upp till 11 mil per timme (22 kW).

Snabbladdning vid publika stationer

Offentliga snabbladdningsstationer erbjuder ofta högre laddeffekter, men hur mycket effekt din bil kan dra varierar beroende på dess batterispecifikationer.

Batteriets kapacitet – Hur mycket din elbil kan ladda

Den totala laddningstiden påverkas även av batteriets storlek. Större batterier innebär mer lagringskapacitet, vilket ökar laddningstiden. Batteristorlek mäts i kWh och generellt kan man säga att varje 2 kWh ger ungefär 1 mils körsträcka.

Så beräknas laddtiden

För att räkna ut hur lång tid det tar att ladda en elbil, dividerar du batteriets kapacitet i kWh med laddeffekten i kW.

Kalkylator för laddtid

För en praktisk beräkning av laddtider baserat på olika batteristorlekar och effekter, använd vår användarvänliga kalkylator.

Välj batteristorlek:
Laddningstyp Laddeffekt (kW) Laddtid
Vägguttag 1-fas 10A 2.3 kW -
Laddbox 1-fas 16A 3.7 kW -
Laddbox 1-fas 32A 7.4 kW -
Laddbox 3-fas 16A 11 kW -
Laddbox 3-fas 20A 14 kW -
Laddbox 3-fas 25A 17 kW -
Laddbox 3-fas 32A 22 kW -

Viktiga aspekter för optimerad laddtid

Att uppnå den bästa laddningseffekten för din elbil innebär att alla laddningskomponenter måste vara kompatibla och stödja nödvändig strömstyrka. Laddningens hastighet begränsas av den svagaste komponenten i kedjan.

Bilen som laddningskomponent

Elbilar och laddhybrider varierar i sin laddningskapacitet. Äldre modeller kanske endast stödjer 1-fas laddning och kan inte ladda lika snabbt som nyare elbilar som stödjer 3-fas.

Laddbox och laddkabel

En 3-fas laddbox, som vi erbjuder, behöver en laddkabel som även den stödjer 3-fas för att du ska kunna utnyttja laddarens fulla potential. Kom ihåg att många bilar levereras med laddkablar begränsade till 11 kW, vilket kan kräva en uppgradering för maximal laddning.

Huvudsäkringen

Din huvudsäkrings storlek begränsar också laddningseffekten. I Sverige är en vanlig storlek för huvudsäkringar i villor 25A, vilket möjliggör en laddning upp till cirka 17 kW.

Ytterligare faktorer som påverkar laddningstiden

Utöver de teoretiska aspekterna finns det praktiska faktorer som påverkar hur länge det tar att ladda en elbil.

Batteriets laddningsnivå

Elbilar laddar snabbare under de första 80% av laddningen jämfört med de sista 20%. Det är också ofta rekommenderat att inte ladda batteriet till fullt för att bibehålla dess livslängd.

Kyla och temperatur

Laddning under kalla förhållanden, speciellt vid minusgrader, kan avsevärt förlänga laddningstiden. Forskning visar att vid cirka -10°C kan laddningstiden bli tre gånger längre än vid 25°C.

Annan hushållsförbrukning

Samtidig användning av andra stora elförbrukare i hemmet kan minska den tillgängliga strömmen för laddning. Om du har en laddbox med lastbalansering kommer ditt hushålls vanliga elförbrukning prioriteras, vilket kan leda till en tillfällig sänkning av laddhastigheten för att skydda huvudsäkringen.

chevron-downarrow-right