HEV (Hybrid Electric Vehicle)

6 mars 2024

Vad står HEV (Hybrid Electric Vehicle) för?

Ett hybrid elektriskt fordon, förkortat HEV, representerar en fordonstyp som är en sammanslagning av en traditionell förbränningsmotor (driven av antingen bensin eller diesel) och en eller flera elektriska motorer. Syftet med denna kombination är att förbättra bränsleekonomin och minska miljöpåverkan. En HEV är utrustad med både ett batteri och en bränsletank, vilket tillåter fordonet att växla mellan drift via förbränningsmotorn, elmotorn eller en kombination av de båda.

Typiskt för HEV:er är deras regenerativa bromssystem, som omvandlar energin som frigörs under bromsning till elektrisk energi, vilket sedan lagras i batteriet. Denna återvinningsmetod bidrar till att öka fordonets totala effektivitet genom att återanvända energi som annars skulle gått förlorad.

När det gäller hybridfordon finns det två huvudkategorier: milda hybrider (MHEV) och fullhybrider (FHEV). Mildhybrider är utrustade med ett mindre batteri och är huvudsakligen beroende av förbränningsmotorn för framdrivning, där elmotorn används som extra stöd vid till exempel acceleration. Fullhybrider, å andra sidan, har ett större batteri och kan drivas enbart på el över kortare distanser.

Även om HEV:er är mer bränsleeffektiva och har lägre utsläpp än fordon med enbart förbränningsmotorer, når de inte samma nivå av miljövänlighet som rena elbilar (BEV) eller laddhybrider (PHEV), eftersom de fortfarande delvis är beroende av fossila bränslen och genererar koldioxidutsläpp när förbränningsmotorn används.

chevron-downarrow-right